Zonácia

Téma kalamita

Sledujte priebežné informácie ohľadom kalamity pod Mníchom a úradmi podporovanú katastrofu, na účet urbárnikov.

Ukážková dokumentácia toho čo sa neodvratne deje a udeje a u nás.