Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec

 

 

Vítame Vás na stránke členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec.

Stránka je určená členom UPS Bobrovec, predovšetkým tým, ktorí bývate mimo našej obce.

Prostredníctvom tejto stránky Vám chceme dať možnosť vyjadriť sa k rôznym problémom a počuť Váš názor.

Chceme Vás poprosiť, aby ste nám Vaše vecné pripomienky, návrhy a názory zasielali e-mailom.

Členovia UPS Bobrovec