Farmárska revue

Pozrieme sa aj na starosti urbárnikov z Bobrovca, ktorí rozhodnutím úradníkov prišli o 3 milióny Eur.

13. januára 2017

Farmárska revue sa po sviatočnej  prestávke vracia na Vaše obrazovky.

 

V sobotu 14 januára o 14,00 hod.

V nedeľu 15. Januára o 9,15 hod.

 

Samozrejme vždy na Dvojke RTVS

 

Prichádzame s týmito témami:

 

1. V prvej tohtoročnej Farmárskej revue budeme vyrábať Klenovský syrec.

2. Povieme si čo treba urobiť, aby ste vyhoveli zákonom, ak chcete na svojich lúkach vyrúbať náletové kríky a dreviny.

3. Pozrieme sa aj na starosti urbárnikov z Bobrovca, ktorí rozhodnutím úradníkov prišli o 3 milióny Eur.

4. V právnej poradni ostaneme pri urbárnikoch. Odpovieme diváčke, ktorá chce svoj podiel v urbariáte darovať svoje dcére.

5. V listárni budeme vápniť pôdu.

 

Pekný víkend želá

Jano Škorňa

Video

Kandidátka do dozornej rady

4. januára 2017

Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec oznamuje svojím členom, že nakoľko bol na poslednej valnej hromade odvolaný člen dozornej rady, je potrebné dovoliť nového člena. Podielnici, ktorí majú záujem kandidovať do orgánu dozornej rady nech doručia písomnú žiadosť do kancelárie UPS Bobrovec najneskôr do 1. marca 2017.

OZNAM

Sekcia pre kalamitu

9. septembra 2016

Pripravili sme špeciálnu sekciu, v ktorej sa budeme venovať kalamite pod Mníchom.

Nakoľko úrady nám zakazujú konať, môžeme len smutno uverejňovať obrázky.

Kalamita Žofia

Pozvánka na VZ UPS

Valné zhromaždenie 2016 sa uskutoční dňa 2.4.2016 o 14:00 v KD v Bobrovci.

3. marca 2016

Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 2.4.2016 o 14:00 v KD v Bobrovci. Prezentácia od 13,00 - 14,00 hod.

 

Prečítajte si správu o činnosti UPSB za r. 2015.

Ďalšie dokumenty nájdete v sekciu DOKUMENTY.

Pripravená nová stránka

Nová prezentácia UPS pre členov aj verejnosť.

2. marca 2016

Pre rastúci počet aktivít a zlepšovanie činností a vedenia UPS sme pripravili novú stránku, ktorá bude umožňovať lepšiu informovanosť a prehľad o dianí.

Ďakujeme za podporu zo strany JaKS, ktoré nám túto stránku vytvorilo.

Ďakujeme za podporu zo strany QNet, ktoré tento projekt podporil.